Meggyullad benne a pálinka

2019. április 8. hétfő
Évszázadokon át komolyan lehetségesnek tartották, hogy a pálinka az emberben magától lángra lobbanhat.

Abban legalább is biztosak voltak, hogy a részeges ember, akinek minden porcikája teleivódott szesszel, a legkisebb lángtól meggyulladhat. Akivel ez történik, szörnyű kínok között hirtelen összeroskad, száján vagy orrán, kezén kékes lángok csapnak elő, s esetleg egész teste lángba borul. A nép körében sok helyen csak a kifejezés, hogy „meggyulladt benne a pálinka” maradt meg: a hirtelen beálló, nagy szívgyöngeséggel járó holtrészegségre mondják ezt. Ennek gyógyítására csaknem mindenütt az egész világon az emberi vizeletet használják.

Az ilyen eseteknek persze még szemtanúi is akadtak. Leírták, hogy a bepálinkázott ember szeszszagú lehelete a kályha tüzétől, vagy a pipában levő parázstól lángot vetett, s a tűz becsapva a szájon át a gyomorba, az egész testet néhány pillanat alatt elhamvasztotta. A szesznek, illetőleg a testnek magától való meggyulladását olyanféle folyamatnak gondolták, mint mikor a kőszénrakás magától kigyullad.

A sok száz följegyzett eset tanulmányozásából kitűnik, hogy az „önelégés” – ez volt a combustio spontanea régebbi magyar tudományos neve – gyakoribb nőknél mint férfiaknál, gyakoribb télen mint nyáron, gyakoribb akut részegségben mint józan állapotban. Kályha vagy tűzhely lámpa közelsége csaknem minden esetben kimutatható volt.

Már ezek az adatokból is valószínűvé teszik, hogy a legtöbb ilyen eset közönséges elégés, melynél a tűzzel vigyázatlanul bánó részeg ember napjainkban is sokszor áldozatul esik. A combustio spontanea lehetőségét már évszázadokkal ezelőtt megcáfolták: az emberi test, még a legsúlyosabb alkoholistáé is, magától nem gyulladhat meg, a szervezet oly nagy víztartalmú, hogy már ez magában véve is lehetetlenné teszi a könnyű meggyulladást.

Így aztán a „meggyulladt benne a pálinka” kifejezés szinonimája a holtrészegnek. Arra vonatkozólag, hogy azt akiben a pálinka tüze ég, hogy gyógyították vizelettel elég pontos elképzeléseink vannak, de ez már inkább a perverzió témaköre.Twitter megosztás Google+ megosztás